Integrasi Moderasi Beragama dalam Mata Pelajaran PAI
Penulis       : Ali Muhtarom, Mahnan Marbawi, Ala’i Najib

Penerbit      : Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
                       dengan INOVASI Fase II

0 Komentar